[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2013
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องภายนอก
e-Learning

หน่วยงานภายใน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข้อบัญญัติ 2557‏


  

ชื่อ : นายนราธร ศรีปัดธา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : เอกราช แก้วประสาร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : banbakroi101@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 093364559

ชื่อ : นางสาวพีชยา จำรองเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Peachchaya_Peach@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0883256458

ชื่อ : นายประสพสุข สิทธิเสนา
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
หน้าที่หลัก : 0833613308
email: banbakroi101@gmail.com
อีเมล์ : banbakroi101@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0833613308

ชื่อ : นายสโนว์ สอนสี
ตำแหน่ง : ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
หน้าที่หลัก : 0820642757
email: snowsxnsi@gmail.com
อีเมล์ : snowsxnsi@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0820642757

ชื่อ : โสภา ขจรภพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0847945520

ชื่อ : นางสุพัตรา อนันทวรรณ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพิน จันทะชำนิ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุณีรัชช์ นิลขันธ์ภัคมล
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุภักษ์ สวนหนองแวง
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริพร เกตุมาตร
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนกฤต สดมพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
หน้าที่หลัก : 0885306055
email:t4562078@gmail.com
อีเมล์ : t4562078@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885306055

ชื่อ : นายนิยม เซ็นธุรี
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา พันอนุ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.๒)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมงคล เตาะอ้น
ตำแหน่ง : ผช.จพง.ประปา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโสภา ขจรภพ
ตำแหน่ง : ผช.จนง.การเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุมาลี หงษานาวา
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.๒)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชวัลลักษณ์ เวียงพลออม
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
หน้าที่หลัก : 0903686447
Email: Walluck_1011@gmail.com
อีเมล์ : Walluck_1011@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0903686447

ชื่อ : นายณรงค์ หิ่งห้อยดี
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุกัญญา กดสาพรมมา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : สมาชิกสภาเทศบาล
8 : สำนักปลัด
9 : กองคลัง
10 : กองช่าง
11 : กองการศึกษา
16 : คณะผู้บริหาร
17 : ปลัดเทศบาล
20 : หน่วยกูัชีพเทศบาลตำบลบ้านบาก