ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

  ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านบาก โดยนายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบาก คณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู… Read More »โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

  ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

   เมื่อวันที่  9  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลบ้านบาก  โดยนายประยูร  อัคเสริญ  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้ดำเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านบาก… Read More »ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก

    เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 08.30 น. แขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบา… Read More »โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

      วันที่ 19 ธ.ค.2565 เวลา 09.30 น.นายประยูร อัคเสริญ นายก ทต.บ้านบากประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะบริหารและ ปลัด ทต.บ้านบาก หัวหน้าส่วนราชการ/งานป้องกันฯทต.บ้านบาก จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566… Read More »โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566