ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทต.บ้านบาก

   เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 

หมายเหตุ
   ๑.ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ
  ๒. กรุณาระบุรายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป