ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ONLINE
เทศบาลตำบลบ้านบาก
อำเภอศรีสมเด็จจังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ)                                                                           ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา