ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

    เทศบาลตำบลบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ดังนี้

    งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ร่วมกับกองช่าง ได้มาติดต่อราชการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ คัดลอกระวางที่ดินประเภทน.ส.3และน.ส.3ก. และแสกนระวางนำเข้าระบบGIS ในโปรแกรมภาษีที่ภาษีเพื่อหาจุดพิกัดระวางนำไปสู่การคำนวณในภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563