ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

  เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 9 สิงหาคม 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเ… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักตบ บ้านหนองผักคบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบาก อำเ… Read More »กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรม “ปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรถฎาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรม “ปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรถฎาคม ๒๕๖๕คณะผู้บริหาร นำโดยท่าน นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก/ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก/เลขานุกา… Read More »กิจกรรม “ปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรถฎาคม ๒๕๖๕

    พิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย/ผู้ด้อยโอกาสบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านบาก

     พิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย/ผู้ด้อยโอกาสบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕นางหนูปราง น้อยวิบลบ้านเลขที่ ๑๕๖ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๑***สนับสนุนงบประมาณโดย****- กลุ่มรถรถดั้มสาเกตนคร -เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็… Read More »พิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย/ผู้ด้อยโอกาสบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านบาก

     กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านบาก

      ท่านนายประยูร อัคเสริญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านบากประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑ถ- ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕พร้อมกันนั้น​ นายชนม์เฉลิม สาระมานปลัดเทศบาล​ ได้… Read More »กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านบาก

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2565

       💜 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2565ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🏻ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านบากในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ… Read More »เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2565

       ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก

        เทศบาลตำบลบ้านบากได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่2ครั้งที่1โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก /คณะผู้บริหาร /ปลัดเทศบาล… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก