ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแรก

  คำแถลง   คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง   คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ   คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   บันทึกหลักการและเหตุผล &nb… Read More »ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแรก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ดังนี้

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ร่วมกับกองช่าง ได้มาติดต่อราชการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ คัดลอกระวางที่ดินประเภทน.ส.3และน.ส.3ก. และแสกนระวางนำเข้าระบบGIS ในโปรแกรมภาษีที่ภาษีเพื่อหาจุดพิกัดระวางนำไปสู่การคำนวณในภาษีและสิ่งปลูกสร้า… Read More »งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ร่วมกับกองช่าง ได้มาติดต่อราชการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด