ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมหาร่วมกับ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาลแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบาก

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์​ เห็นกลาง ผู้อำนวยการ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาล​เขต​ 11 ​(อุบล​ราชธานี​) พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านบาก นำโดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก นายป… Read More »ประชุมหาร่วมกับ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาลแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบาก

  เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565  เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือ… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

   เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3

    เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 26 กันยายน 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรี… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3

    ประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่น

     ประชุมประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่นประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 นำโดย กำนัน ผูู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบาก ร่วมกับ นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก และคณะผู้บริหาร… Read More »ประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่น

     ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

      เทศบาลตำบลบ้านบากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป… Read More »ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

      เทศบาลตำบลบ้านบาก เข้าร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

       วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านบาก เข้าร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองผักตบพร้อมระบบกระจายน้… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบาก เข้าร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

       ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

        เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 9 สิงหาคม 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเ… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565