ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

  ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านบาก โดยนายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบาก คณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู… Read More »โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

  ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

   เมื่อวันที่  9  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลบ้านบาก  โดยนายประยูร  อัคเสริญ  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้ดำเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านบาก  เพื่อดำเนินประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No … Read More »ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก

    เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 08.30 น. แขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบา… Read More »โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

      วันที่ 19 ธ.ค.2565 เวลา 09.30 น.นายประยูร อัคเสริญ นายก ทต.บ้านบากประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะบริหารและ ปลัด ทต.บ้านบาก หัวหน้าส่วนราชการ/งานป้องกันฯทต.บ้านบาก จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566… Read More »โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

      ประชุมหาร่วมกับ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาลแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบาก

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์​ เห็นกลาง ผู้อำนวยการ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาล​เขต​ 11 ​(อุบล​ราชธานี​) พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านบาก นำโดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก นายป… Read More »ประชุมหาร่วมกับ​สำนัก​ทรัพยากร​น้ำ​บาดาลแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบาก

       เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565  เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือ… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบาก ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

        เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3

         เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 26 กันยายน 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรี… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3