ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบ้านบาก